Hytte Hurum

01_Fasade 02_Fasade 03_Fasade

Et tilbygg i glass og stein fremhevet hovedbygget som eiendommens smykke.
Nøkkelinfo
Hvor: Hurum Kommune
Størrelse på tomten: 1 900m2
Størrelse på tiltak: 100m2
Status: Ferdig 2005

Oppdrag

Eier ønsket mer areal til en flott gammel tømmerhytte. I tillegg ønsket han takterrasse for å fange opp kveldssolen på Hurums østside.

Løsning

Det ble valgt et tilbygg i glass og stein for å gi et skarpt skille til hovedhuset, mens store glassflater mot sjøen skulle gi direkte kontakt med den storslåtte utsikten. Formen skiller seg totalt fra tømmerhytta.

Resultat

Ved å utforme tilbygget på denne måten får hovedbygningen fortsatt fremstå som eiendommens smykke, mens tilbygget underordner seg hovedbygget.
Det skrånende terrenget vanskeliggjør gode uteplasser. Takterrassen på tilbygget sørger for et flott uteområde med kveldssol tilknyttet hytta.

Advertisements

Snipeveien

Norsk prosjekteringsmal 16 02_U.etg 03_1.etg 04_2.etg

Familien skulle overta det barndomshjemmet til far i huset. Og samtidig bevare historien.

Nøkkelinfo
Hvor: Røyken kommune
Størrelse på tomten: 2338m2
Størrelse på tiltak: BRA 250,4m2
Status: Rammetillatelse Mars 2014

Oppdrag

Det gamle huset var ikke tilrettelagt for en moderne familie da det hadde for få soverom og liten stue samtidig som inngangspartiet var trangt med begrenset mulighet for lagring.
Familien ønsket å ta vare på eksisterende bygg. Det ble bygget to nye tilbygg som huser henholdsvis inngangsparti og soverom samt tilleggsareal til stue. Disse skiller seg tydelig fra hovedhuset i fasong og farge for å tydeliggjøre historien.

Løsning

Det er satt inn store glassflater både i gammelt bygg og tilbygg for å trekke inn den flotte utsikten. Fra det ene tilbygget er det blitt tilgang til hage og eksisterende takterrasse over garasje. Det andre tilbygget er satt på søyler over en ny carport.

Resultat

Far i huset har fått nytt soverom og mor har fått eget bibliotek med utsikt mot fuglekassene.

Granveien

Norsk prosjekteringsmal 16 02_U.etg 03_1.etg 04_2.etg

En splitter ny leilighet fikk plass i trippelgarasjen med nabolagets flotteste utsikt.

Hvor: Asker kommune
Størrelse på tomten: 1560m2
Størrelse på tiltak: BRA 133,3m2
Status: Prosjektering

Oppdrag

Eier ønsket å bygge om eksisterende trippelgarasje til sekundærleilighet med dobbelgarasje.

Løsning

Møneretningen ble snudd og taket hevet for å skape mer volum til hems over leiligheten og boder over garasjedelen.
Store vindusflater gir mye lys inn og utsikt fra leiligheten, mens det skrånende terrenget er utnyttet til å gi soverom i underetasjen der det tidligere var boder.

Resultat

Det er skapt en ny boenhet i tillegg til hovedboligen som kan brukes av ulike generasjoner.