Fristed Arkitekter

Fristed Arkitekter optimaliserer og skreddersyr ditt fristed. Å bo bra har større betydning for oss enn det vi tror.

Å bo bra har større betydning for oss enn vi tror. Når man skal skape en god bolig, eller et godt sted å være, er det mye som skal tas hensyn til. Dette kan dreie seg om omgivelser, topografi, personlige behov, utsikt, innsyn, formspråk, kommunale og regionale forutsetninger, tekniske krav, vær og vind, sol og skygge, kostnader og ikke minst din egen personlige smak. Å hensynta alle disse faktorne og skreddersy et perfekt sted for deg er arkitektens rolle, enten det dreier seg om nybygg eller eksisterende bygg som skal endres.

Mange tenker at det er dyrt å benytte seg av en arkitekt. Men av det totale byggebudsjettet koster en arkitekt i snitt rundt 5-7% av dette. Har du har en drøm og har tenkt til å bygge, eller kanskje du allerede har et hus du ønsker å utnytte potensialet til, er det lurt å bruke litt tid og ressurser på å finne en løsning som er gjennomtenkt, smart og hensyntar dine behov! Kanskje du til og med ender opp med et billigere prosjekt totalt sett?

Alt i alt: det handler om å få skreddersydd sitt eget personlige fristed!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s