Heslebergtoppen

Norsk prosjekteringsmal 16 Norsk prosjekteringsmal 16 03_Eksisterende_tomt 22C-6e-20150624092148 22C-6e-20150624092058 22C-6e-20150624092058 22C-6e-20150624092127 08_Materiale_tre Fasade Nord _ Autorebuild Model Fasade Vest _ Autorebuild Model Fasade Sør _ Autorebuild Model Fasade øst _ Autorebuild Model

En splitter ny  og moderne enebolig har blitt nærmeste nabo til eiendommens skjønne og bevaringsverdige gamle eiketre.
Nøkkelinfo
Hvor: Asker kommune
Størrelse på tomten:989m2
Størrelse på tiltak: BRA 203m2
Status: Rammetillatelse Desember 2013, endringssøknad innsendt oktober 2015

Oppdrag

Familien kom til oss med et ønske om et sted hvor de kunne virkelig kunne ha mulighet til å slå seg til ro.

Løsning

Det ble prosjektert en enebolig med utgangspunkt i funksjonelle og emosjonelle behov, samt tilpasning til omkringliggende omgivelser. Et stort vindu mot utsikten fanger denne på intimt vis og visker ut overgangene mellom inne og ute slik at en umiddelbar nærhet til naturen opparbeides. En garasje mot adkomsten legger seg rolig inn mot terrenget og er med på å skape en naturlig overgang på reisen i retning hjemmet.

Resultat

Den prosjekterte boligen blir en verdig dialogpartner med den nærliggende naturen og legger med sin utforming også til rette for at det å være sammen som en familie kan dyrkes.

Advertisements