Bergensveien

01_Perspektiv 02_Perspektiv 03_Innvendig perspektiv 03_U.etg 04_1.etg 05_2.etg

Et levende boligfelt har vokst frem av et mørkt og ufremkommelig område der naturen hadde tatt overhånd.
Nøkkelinfo
Hvor: Oslo kommune
Størrelse på tomten:3843m2
Størrelse på tiltak: BRA 984m2
Status: Rammetillatelse Oktober 2014

Oppdrag

Det skulle bygges flest mulig boenheter ut fra hva tomten tillot.

Løsning

Det ble prosjektert tre tomannsboliger med vekt på funksjonelle løsninger hvor underetasjen kan disponeres ulikt ettersom behovene endres gjennom et livsløp. Biloppstillingsplasser er plassert i skyggearealene tett ved den bratte fjellskrenten i bakkant av tomten godt adskilt fra boarealet.

Resultat

Disse funksjonelle og vedlikeholdsfrie boligene er skreddersydd for småbarnsfamilier. De er tegnet med et trygt utemiljø og felles lekeplass mellom og foran husene, samt med miljøgate bak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s