Hytte Hurum

01_Fasade 02_Fasade 03_Fasade

Et tilbygg i glass og stein fremhevet hovedbygget som eiendommens smykke.
Nøkkelinfo
Hvor: Hurum Kommune
Størrelse på tomten: 1 900m2
Størrelse på tiltak: 100m2
Status: Ferdig 2005

Oppdrag

Eier ønsket mer areal til en flott gammel tømmerhytte. I tillegg ønsket han takterrasse for å fange opp kveldssolen på Hurums østside.

Løsning

Det ble valgt et tilbygg i glass og stein for å gi et skarpt skille til hovedhuset, mens store glassflater mot sjøen skulle gi direkte kontakt med den storslåtte utsikten. Formen skiller seg totalt fra tømmerhytta.

Resultat

Ved å utforme tilbygget på denne måten får hovedbygningen fortsatt fremstå som eiendommens smykke, mens tilbygget underordner seg hovedbygget.
Det skrånende terrenget vanskeliggjør gode uteplasser. Takterrassen på tilbygget sørger for et flott uteområde med kveldssol tilknyttet hytta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s